Tolnainé Hinka Márta

tanszéki asszisztens
vegyészlaboráns: 1977.

A Biokémia gyakorlatok előkészítésének általános felelőse.