Összehasonlító biokémia (biológia BSc)

Értesítjük a Tisztelt Hallgatóságot, hogy ÖSSZEHASONLÍTÓ BIOKÉMIA tantárgyból a 2017/2018. tanév I. félévében az elméleti modul féléve elfogadásának feltételei a következők:

  • A tantermi előadások rendszeres látogatása. (Az óralátogatás ellenőrzésének módja: a félév során 3-4 alkalommal néhány hallgató jelenlétét ellenőrizzük.)
  • Az évközi zárthelyi dolgozaton (ZH) a maximálisan megszerezhető pontszám (30 pont) 60%-ának (18 pont) megszerzése.

A ZH időpontja és helyszíne: november 9. (csütörtök), 7:15-8:00, Kemény Armand előadó.

A pót ZH időpontja és helyszíne: november 25. (csütörtök), 7:15-8:00, Kemény Armand előadó.

Az elméleti modul írásbeli kollokviummal zárul (3 kredit), amely az előadások anyagát foglalja magában.

A tantárgy gyakorlati modulja esetében a félévvégi aláírás megszerzésének feltételei a következők:

  • Valamennyi laboratóriumi gyakorlat és szeminárium eredményes teljesítése (amennyiben az adott órán van számonkérés, legalább 2 pont megszerzése).
  • A gyakorlatok során maximálisan elérhető pontszám (25 pont) legalább 60%-ának (15 pont) elérése.

A gyakorlati modul gyakorlati jeggyel zárul (1 kredit), amelyet az elért összpontszám alapján állapítunk meg.

 

További információ: biochemvet.hu

 

Konzultációs lehetőség előzetes bejelentkezés alapján: Dr. Mátis Gábor, hétfő, 16-18 óra
(E-mail: Matis.Gabor@univet.hu)

Az Összehasonlító biokémia előadásainak oktatási programja a 2017/2018. tanév I. félévében:

Dátum

Téma Előadó
Szeptember
11.

Bevezetés. A homeosztázis tényezői: izovolémia, izoozmózis, izoionia, izohydria. Pufferrendszerek. A biológiai membrán szerkezete, a membránalkotó foszfolipidek kémiája. A biológiai membránon keresztül zajló transzportfolyamatok.

Kulcsár Anna

Szeptember 18.

A proteinogén aminosavak csoportosítása, szerkezete. A peptidkötés. A fehérjék általános jellemzése és szerkezeti szintjei. A fehérjék és csoportosítása. A fehérjék denaturációja és renaturációja; a fehérjék töltése, izoelektromos pontja. Vázfehérjék (kollagén, keratin, elasztin).

Dr. Hatala Patrícia
Szeptember 25.

Az enzimek fogalma, szerkezete. Az enzimhatás mechanizmusa. Az enzimes reakciók sebessége és a sebességet befolyásoló tényezők. Az enzimes reakciók megfordíthatósága. Az enzimaktivitás szabályozásának és gátlásának lehetőségei. Zimogének, izoenzimek. Az enzimek elnevezése, osztályozása és lokalizációja.

Kulcsár Anna

Október 2.

Az intermedier anyagcsere általában. Anabolizmus, katabolizmus. A biológiai oxidáció fogalma. Energiatárolás a sejtekben: nagy energiájú foszfátvegyületek. A kreatin anyagcseréje. A glikogén anyagcseréje: glikogenolízis és glikogenezis.

Dr. Mátis Gábor
Október 9.

Glükolízis és glükoneogenezis. Pasteur-effektus, Cori-kör. A glicerin-foszfát- és a malát-inga.

Dr. Mátis Gábor

Október 16.

A piruvát oxidációja acetil~KoA-vá. A citrátkör. A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció.

Dr. Mátis Gábor
Október 23.*

A pentózfoszfát-ciklus. A vércukorszint és szabályozása. A laktóz szintézise. Az aminosavak anyagcseréje: transzaminálás, oxidatív dezaminálás.

Kulcsár Anna

Október 30.

Glükogenetikus és ketogenetikus, esszenciális és nem esszenciális aminosavak. Az ammónia méregtelenítése: ornitin-ciklus, alternatív méregtelenítési utak. Az aminosavak dekarboxilezése, biogén aminok. A glutation biokémiája. A hem szerkezete.

Dr. Hatala Patrícia
November 6.

Porfirin-anyagcsere: szintézis és bontás. Hemoglobin, mioglobin, kataláz, peroxidáz, citokrómok. Vas-anyagcsere. A nukleotidok szerkezete.

Dr. Mátis Gábor

November 13.

Molekuláris biológiai alapismeretek: a DNS és az RNS-típusok szerkezete és funkciója. A DNS-replikáció, transzkripció és transzláció rövid áttekintése.

Kulcsár Anna
November 20.

A purinnukleotidok szintézise és bontása. A pirimidinnukleotidok szintézise és bontása. A dezoxiribonukleotidok anyagcseréje, a nukleotidok reszintézise.

Dr. Mátis Gábor

November 27.

A lipidek szerkezete és funkciója. A lipidek felszívódása és forgalma. Lipolízis. A zsírsavak β-oxidációja (páratlan szénatomszámú és a telítetlen zsírsavak). Ketogenezis, ketolízis. A ketonanyagok jelentősége, a ketózis.

Dr. Mátis Gábor
December 4.

A zsírsavak szintézise (páros és páratlan szénatomszámú, valamint telítetlen zsírsavak). Zsírszintézis (lipogenezis). A koleszterin biokémiája.

Dr. Mátis Gábor

December
11.

Az epesavak és a szteroid hormonok biokémiája. A máj, az izom, a vese, az agy és a zsírszövet biokémiája.

Dr. Hatala Patrícia

*Az okt. 23-i előadás más időpontban kerül megtartásra.

Az Összehasonlító biokémia gyakorlatainak oktatási programja a 2017/2018. tanév I. félévében:

Helyszín:

  • Laboratóriumi gyakorlatok: Biokémiai gyakorló
  • Szemináriumok: Kemény Armand előadó

 

Dátum, időpont

Téma Gyakorlatvezető
Szeptember 22.
9:15-11:30
A biológiai oxidáció vizsgálata (laboratóriumi gyakorlat)

Kulcsár Anna

Október 6.
9:15-11:30

A vércukorszint szabályozásának vizsgálata (laboratóriumi gyakorlat) Dr. Hatala Patrícia
November 3.
9:00-10:15
A zsírban oldódó vitaminok áttekintése (szeminárium)

Kulcsár Anna

November 10.
9:15-11:30

A lipidek vizsgálata (laboratóriumi gyakorlat) Dr. Hatala Patrícia
November 17.
9:00-10:15
A vízben oldódó vitaminok áttekintése (szeminárium)

Dr. Hatala Patrícia

November 24.
9:15-11:30

A vitaminok vizsgálata (laboratóriumi gyakorlat)

Kulcsár Anna

Számonkérés:

 

A laboratóriumi gyakorlatok (szept. 22., okt. 6., nov. 10., nov. 24.) elején írásbeli dolgozat az adott gyakorlat anyagából, majd a gyakorlat végén rövid szóbeli számonkérés. A nov. 3-i szemináriumon nincs számonkérés. A nov. 17-i szeminárium elején írásbeli dolgozat az előző szeminárium (zsírban oldódó vitaminok) anyagából.