Összehasonlító biokémia (biológia BSc)

Az ÖSSZEHASONLÍTÓ BIOKÉMIA tantárgyból a 2018/2019. tanév I. félévében az elméleti modul elfogadásának feltételei a következők:

  • A tantermi előadások rendszeres látogatása. (Az óralátogatás ellenőrzésének módja: a félév során 3-4 alkalommal néhány hallgató jelenlétét ellenőrizzük.)
  • Az évközi zárthelyi dolgozaton (ZH) a maximálisan megszerezhető pontszám (30 pont) 60%-ának (18 pont) megszerzése.

A ZH időpontja és helyszíne: november 12. (hétfő), 7:15-8:00, Kemény Armand előadó.

A pót ZH időpontja és helyszíne: november 26. (hétfő), 7:15-8:00, Kemény Armand előadó.

Az elméleti modul írásbeli kollokviummal zárul (3 kredit), amely az előadások anyagát foglalja magában.

A tantárgy gyakorlati modulja esetében a félévvégi aláírás megszerzésének feltételei a következők:

  • Valamennyi laboratóriumi gyakorlat és szeminárium eredményes teljesítése (amennyiben az adott órán van számonkérés, legalább 2 pont megszerzése).
  • A gyakorlatok során maximálisan elérhető pontszám (25 pont) legalább 60%-ának (15 pont) elérése.

A gyakorlati modul gyakorlati jeggyel zárul (1 kredit), amelyet az elért összpontszám alapján állapítunk meg.

 

További információ: biochem@univet.hu

Konzultációs lehetőség előzetes bejelentkezés alapján: Dr. Mátis Gábor, kedd, 16-18 óra
(E-mail: Matis.Gabor@univet.hu)

Az Összehasonlító biokémia előadásainak oktatási programja a 2018/2019. tanév I. félévében:

Dátum Téma Előadó
Szeptember
10.
Bevezetés. A homeosztázis tényezői: izovolémia, izoozmózis, izoionia, izohydria. Pufferrendszerek. A biológiai membrán szerkezete, a membránalkotó foszfolipidek kémiája. A biológiai membránon keresztül zajló transzportfolyamatok. Kulcsár Anna
Szeptember 17. A proteinogén aminosavak csoportosítása, szerkezete. A peptidkötés. A fehérjék általános jellemzése és szerkezeti szintjei. A fehérjék és csoportosítása. A fehérjék denaturációja és renaturációja; a fehérjék töltése, izoelektromos pontja. Vázfehérjék (kollagén, keratin, elasztin). Dr. Orbán Kata
Szeptember 24. Az enzimek fogalma, szerkezete. Az enzimhatás mechanizmusa. Az enzimes reakciók sebessége és a sebességet befolyásoló tényezők. Az enzimes reakciók megfordíthatósága. Az enzimaktivitás szabályozásának és gátlásának lehetőségei. Zimogének, izoenzimek. Az enzimek elnevezése, osztályozása és lokalizációja. Dr. Hatala Patrícia
Október 1. Az intermedier anyagcsere általában. Anabolizmus, katabolizmus. A biológiai oxidáció fogalma. Energiatárolás a sejtekben: nagy energiájú foszfátvegyületek. A kreatin anyagcseréje. A glikogén anyagcseréje: glikogenolízis és glikogenezis. Dr. Mátis Gábor
Október 8. Glükolízis és glükoneogenezis. Pasteur-effektus, Cori-kör. A glicerin-foszfát- és a malát-inga. Dr. Mátis Gábor
Október 13. (szombat) A piruvát oxidációja acetil~KoA-vá. A citrátkör. A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció. Dr. Mátis Gábor
Október 15. A pentózfoszfát-ciklus. A vércukorszint és szabályozása. A laktóz szintézise. Az aminosavak anyagcseréje: transzaminálás, oxidatív dezaminálás. Dr. Mátis Gábor
Október 22. PIHENŐNAP, NINCS ELŐADÁS  
Október 29. Glükogenetikus és ketogenetikus, esszenciális és nem esszenciális aminosavak. Az ammónia méregtelenítése: ornitin-ciklus, alternatív méregtelenítési utak. Az aminosavak dekarboxilezése, biogén aminok. A glutation biokémiája. A hem szerkezete. Dr. Orbán Kata
November 5. Porfirin-anyagcsere: szintézis és bontás. Hemoglobin, mioglobin, kataláz, peroxidáz, citokrómok. Vasanyagcsere. A nukleotidok szerkezete. Dr. Mátis Gábor
November 12. Molekuláris biológiai alapismeretek: a DNS és az RNS-típusok szerkezete és funkciója. A DNS-replikáció, transzkripció és transzláció rövid áttekintése. Kulcsár Anna
November 19. A purinnukleotidok szintézise és bontása. A pirimidinnukleotidok szintézise és bontása. A dezoxiribonukleotidok anyagcseréje, a nukleotidok reszintézise. Dr. Mátis Gábor
November 26. A lipidek szerkezete és funkciója. A lipidek felszívódása és forgalma. Lipolízis. A zsírsavak β-oxidációja (páratlan szénatomszámú és a telítetlen zsírsavak). Ketogenezis, ketolízis. A ketonanyagok jelentősége, a ketózis. Dr. Mackei Máté
December 3. A zsírsavak szintézise (páros és páratlan szénatomszámú, valamint telítetlen zsírsavak). Zsírszintézis (lipogenezis). A koleszterin biokémiája. Dr. Mátis Gábor
December
10.
Az epesavak és a szteroid hormonok biokémiája. A máj, az izom, a vese, az agy és a zsírszövet biokémiája. Dr. Mackei Máté

 

Az Összehasonlító biokémia gyakorlatainak oktatási programja a 2018/2019. tanév I. félévében:

Helyszín:

  • Laboratóriumi gyakorlatok: Biokémiai gyakorló
  • Szemináriumok: C ép. fsz. szemináriumi szoba vagy Biokémiai gyakorló
Dátum Téma Gyakorlatvezető
Szeptember
28.
A vérplazma vizsgálata Kulcsár Anna
Október 12. A fehérjék vizsgálata Dr. Hatala Patrícia
November 9. Az enzimek vizsgálata Kulcsár Anna
November 16. A zsírban oldódó vitaminok (szeminárium, 60 perc) Dr. Hatala Patrícia
November 23. Az emésztőenzimek vizsgálata Dr. Hatala Patrícia
December 7. A vízben oldódó vitaminok (szeminárium, 60 perc) Kulcsár Anna

Számonkérés:

A 4 laborgyakorlaton gyakorlat eleji dolgozat és gyakorlat végi szóbeli felelés. A nov. 16-i szemináriumon nincs számonkérés. A dec. 7-i szeminárium elején rövid dolgozat a zsírban oldódó vitaminok témaköréből. A két szeminárium anyaga az elméleti vizsga részét képezi!