Előadások

Az Állatorvosi biokémia c. tantárgyat két féléven keresztül oktatjuk az alábbi elméleti, ill. gyakorlati órakeretben:

  1. félév: Állatorvosi biokémia 1.: 45 óra előadás (hetente 1×2 óra+1×1 óra)
  2. félév: Állatorvosi biokémia 1.: 45 óra előadás (hetente 1×2 óra+1×1 óra)

 

 Az előadásokkal kapcsolatos általános tudnivalók:

Az előadások látogatása a KTVSz értelmében kötelező. A hallgatók jelenlétét mindkét félév során néhány alkalommal szúrópróbaszerűen tartott katalógussal ellenőrizzük, félévenként max. 3 igazolatlan hiányzás megengedett. Az előadáslátogatás orvosilag igazoltan egészségügyi ok vagy tudományos diákköri munka miatti mulasztása esetén az erről szóló igazolást legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó hetéig kérjük eljuttatni a Biokémiai Osztály titkárságára.