A félév elfogadása

Az Állatorvosi biokémia 1. tanulmányi követelményei:

A félév elfogadásának (a félévvégi aláírás megszerzésének) feltételei:

  • A tantermi előadások rendszeres látogatása, a félév során max. 3 igazolatlan hiányzás.
  • A félév során minden gyakorlat eredményes teljesítése.
  • Részvétel minden plenáris gyakorlaton.
  • A gyakorlatokon megszerezhető összpontszám (30 pont) legalább 60%-ának (18 pont) megszerzése.
  • A félév során írt zárthelyi dolgozaton (ZH), pótzárthelyi dolgozaton (pót ZH) vagy félévvégi pótbeszámolón a maximálisan megszerezhető összpontszám (30 pont) legalább 60%-ának (18 pont) megszerzése.

 

Ha a hallgató amiatt nem kap félévvégi aláírást, mert a ZH-n vagy annak bármely pótlási lehetősége során nem éri el a maximálisan megszerezhető összpontszám (30 pont) legalább 60%-át (18 pont), de sikeresen teljesít minden gyakorlatot, és megszerzi a gyakorlatokon elérhető összpontszám (30 pont) legalább 60%-át (18 pont), a tantárgy újbóli felvétele során a gyakorlatokat nem kell megismételnie. Ehhez hasonlóan, amennyiben a hallgató a gyakorlati követelményeknek nem tesz eleget, de a ZH-t (vagy pót ZH-t, félévvégi pótbeszámolót) sikeresen megírja, újbóli tárgyfelvétel esetén csak a gyakorlatokat kell megismételnie.

Az Állatorvosi biokémia 1. gyakorlati jegy kialakításának módja:

A félévvégi aláírás megszerzése esetén az 1. félév gyakorlati jeggyel zárul (3 kredit értékben), amelyet a gyakorlatokon és a zárthelyi dolgozaton (vagy a pótzárthelyi dolgozaton, vagy annak sikertelensége esetén a félévvégi beszámolón) elért pontszám összeadását követően, az alábbiak alapján alakítunk ki:

 

55 – 60 pont:       jeles (5)

49 – 54 pont:       jó (4)

43 – 48 pont:       közepes (3)

36 – 42 pont:       elégséges (2)

0 – 35 pont:         elégtelen (1)

 

Az Állatorvosi biokémia 2. tanulmányi követelményei:

A félév elfogadásának (a félévvégi aláírás megszerzésének) feltételei:

  • A tantermi előadások rendszeres látogatása, a félév során max. 3 igazolatlan hiányzás.
  • A félév során minden gyakorlat eredményes teljesítése.
  • Részvétel minden plenáris gyakorlaton.
  • A gyakorlatokon megszerezhető összpontszám (25 pont) legalább 60%-ának (15 pont) megszerzése.
  • A félév során írt zárthelyi dolgozaton (ZH), pótzárthelyi dolgozaton (pót ZH) vagy félévvégi pótbeszámolón a maximálisan megszerezhető összpontszám (30 pont) legalább 60%-ának (18 pont) megszerzése.

Ha a hallgató amiatt nem kap félévvégi aláírást, mert a ZH-n vagy annak bármely pótlási lehetősége során nem éri el a maximálisan megszerezhető összpontszám (30 pont) legalább 60%-át (18 pont), de sikeresen teljesít minden gyakorlatot, és megszerzi a gyakorlatokon elérhető összpontszám (25 pont) legalább 60%-át (15 pont), a tantárgy újbóli felvétele során a gyakorlatokat nem kell megismételnie. Ehhez hasonlóan, amennyiben a hallgató a gyakorlati követelményeknek nem tesz eleget, de a ZH-t (vagy pót ZH-t, félévvégi pótbeszámolót) sikeresen megírja, újbóli tárgyfelvétel esetén csak a gyakorlatokat kell megismételnie.

A 2. félév végi érdemjegy kialakításának módja:

A tantárgy az Állatorvosi biokémia 2. félévének sikeres teljesítését követően kollokviummal zárul (5 kredit értékben), a vizsgára bocsátás feltétele az Állatorvosi biokémia 2. félévvégi aláírás megszerzése.