Előadások (2018. ősz)

Állatorvosi biokémia 1. előadások

Értesítjük a Tisztelt Hallgatóságot, hogy az Állatorvosi biokémia 1. előadásainak oktatási programja a  2018/2019. tanév őszi félévében a következő:

Dátum Téma Előadó
Szeptember
10.
Bevezetés. A homeosztázis tényezői: izovolémia, izoionia, izoozmózis, izohidria Dr. Mátis Gábor
Szeptember
13.
A biológiai membrán szerkezete Dr. Mátis Gábor
Szeptember 17. Transzportfolyamatok a biológiai membránon keresztül Dr. Orbán Kata
Szeptember 20. A proteinogén aminosavak csoportosítása és szerkezete. A peptidkötés Dr. Orbán Kata
Szeptember 24. A fehérjék általános jellemzése és szerkezeti szintjei. A fehérjék csoportosítása. A fehérjék denaturációja és renaturációja; a fehérjék töltése, izoelektromos pontja Dr. Mátis Gábor
Szeptember 27. Vázfehérjék: kollagén, elasztin, keratin. Dr. Mátis Gábor
Október 1. Az enzimek fogalma, szerkezete. Az enzimhatás mechanizmusa. Az enzimes reakciók sebessége és a sebességet befolyásoló tényezők. Az enzimes reakciók megfordíthatósága. Az enzimaktivitás szabályozásának lehetőségei. Dr. Mátis Gábor
Október 4. Az enzimaktivitás gátlása. Az enzimek elnevezése, osztályozása és lokalizációja Dr. Mátis Gábor
Október 8. A nukleotidok szerkezete. A purinnukleotidok de novo szintézise. Dr. Mátis Gábor
Október 11. A purinnukleotidok bontása Dr. Mátis Gábor
Október 13. (szombat) A pirimidinnukleotidok de novo szintézise és bontása. A nukleotidok reszintézise és a dezoxi-ribonukleotidok anyagcseréje. A DNS szerkezete. Dr. Mátis Gábor
Október 15. A DNS replikációja prokariótákban és eukariótákban. A mutációk típusai. Kulcsár Anna
Október 18. A transzkripciós egység felépítése prokariótákban és eukariótákban. A transzkripció lépései és szabályozása prokariótákban. Kulcsár Anna
Október 22. Pihenőnap, nincs előadás
Október 25. A transzkripció lépései és szabályozása eukariótákban: génexpresszió, epigenetikus szabályozási mechanizmusok. Dr. Mackei Máté
Október 29. A riboszóma szerkezete. Az aminosavak aktiválása. A transzláció lépései és szabályozása prokariótákban és eukariótákban. Poszt-transzlációs módosítások. Dr. Mackei Máté
November 1. Mindenszentek, nincs előadás
November 5. A rekombináns géntechnológia céljai és eszközei. A rekombináns géntechnológia (géntranszfer) fő lépései. Dr. Hatala Patrícia
November 8. A rekombináns géntechnológia alkalmazási területei Dr. Mátis Gábor
November 12. Az intermedier anyagcsere általában. Anabolizmus, katabolizmus. A biológiai oxidáció fogalma. Energiatárolás a sejtekben: nagy energiájú foszfátvegyületek. A kreatin anyagcseréje. Dr. Mátis Gábor
November 15. A szénhidrátok kémiája: mono- és oligoszacharidok, homo- és heteropoliszacharidok. Dr. Mátis Gábor
November 19. A glikogén anyagcseréje: glikogenezis, glikogenolízis. A glükagon és az inzulin jelpálya. Dr. Mátis Gábor
November 22. A glükolízis és a glükoneogenezis lépései. Dr. Mátis Gábor
November 26. A glükolízis és a glükoneogenezis szabályozása. A glicerin-foszfát- és a malát-inga. A Pasteur-effektus és a Cori-kör. A piruvát oxidációja acetil~KoA-vá. Dr. Mátis Gábor
November 29. A citrátkör Dr. Mátis Gábor
December 3. A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció Dr. Mátis Gábor
December 6. A pentózfoszfát-ciklus. Dr. Mátis Gábor
December 10. A vércukorszint és szabályozása. Dr. Mátis Gábor
December 13. Egyéb monoszacharidok (fruktóz, galaktóz) anyagcseréje. Dr. Mátis Gábor

Az évközi zárthelyi dolgozat időpontja: november 12. 7:15-8:00

A pótzárthelyi dolgozat időpontja: november 26. 7:15-8:00

A félévvégi pótbeszámoló dolgozat időpontja: december 14. 7:15-8:00

 

Az Állatorvosi biokémia magyar nyelvű oktatásának felelőse: Dr. Mátis Gábor

Konzultációs lehetőség előzetes bejelentkezés alapján: Dr. Mátis Gábor, kedd, 16-18 óra (E-mail: Matis.Gabor@univet.hu)