Génsebészet

Génsebészet

2017/2018. tanév őszi félév

 

Tantárgy típusa, kreditérték: B, 2 kredit

Időpont: hétfő, 17:15-18:45

Helyszín: egyeztetés alatt

Vizsga: írásbeli kollokvium

 

Az előadások témái:

 

Dátum

Téma Előadó

Szeptember
25.

A molekuláris biológia alapjainak ismétlő áttekintése. A rekombináns géntechnológia eszközei: vektorok, restrikciós endonukleázok, DNS-ligáz, reverz transzkriptáz.

Dr. Mátis Gábor

Október 2. A rekombináns géntechnológia, a géntranszfer teljes folyamatának áttekintése

Dr. Hatala Patrícia

Október 9.

A rekombináns géntechnológia alkalmazási területei. A génexpresszió szabályozásának lehetőségei. Epigenetikus szabályozási mechanizmusok Kulcsár Anna
Október 16. Molekuláris biológiai vizsgálómódszerek I.: PCR, nukleotid-szekvenálás

Prof. Harrach Balázs

Október 23.

NEMZETI ÜNNEP, NINCS ELŐADÁS

Október 30.

Molekuláris biológiai vizsgálómódszerek II.: qRT-PCR, Western blot Kulcsár Anna
November 6. A sejttenyészetek és alkalmazásuk a molekuláris biológiában

Dr. Hatala Patrícia

November 13.

Az „omics” szemlélet alapjai: genomika, transzkriptomika, proteomika, metabolomika. Új generációs vizsgálati módszerek a molekuláris biológiában Dr. Mátis Gábor
November 20.

Írásbeli vizsga

 

További információ: Matis.Gabor@univet.hu