Génsebészet

Génsebészet

2018/2019. tanév tavaszi félév

 

Tantárgy típusa, kreditérték: B, 2 kredit

Időpont: Szerda, 17:15-19:00

Helyszín: Urbányi előadó (Kémiai Tanszék előadóterme)

Vizsga: írásbeli kollokvium

 

Az előadások témái:

Dátum Téma Előadó
Február 6. Bevezetés. A molekuláris biológia alapjainak ismétlő áttekintése. A rekombináns géntechnológia eszközei: vektorok, restrikciós endonukleázok, DNS-ligáz, reverz transzkriptáz. Dr. Mátis Gábor
Február 13. A rekombináns géntechnológia, a géntranszfer teljes folyamatának áttekintése Dr. Kissné Dr. Hatala Patrícia
Február 20. A rekombináns géntechnológia alkalmazási területei. A génexpresszió szabályozásának lehetőségei. Epigenetikus szabályozási mechanizmusok Dr. Mátis Gábor
Február 27. Molekuláris biológiai vizsgálómódszerek, különös tekintettel a Western blot módszerre Dr. Mackei Máté
Március 6. Az „omics” szemlélet alapjai: genomika, transzkriptomika, proteomika, metabolomika. Új generációs vizsgálati módszerek a molekuláris biológiában Dr. Mátis Gábor
Március 13. Eukarióta sejttenyészetek és alkalmazásuk a molekuláris biológiában Dr. Orbán Kata
Március 20. Molekuláris biológiai vizsgálómódszerek: PCR, nukleinsav-szekvenálás. Dr. Harrach Balázs


További információ:
Matis.Gabor@univet.hu