Kutatás

A Biokémiai Osztály legfőbb kutatási témái:

Anyagcsere-biokémiai Kutatócsoport
A munkacsoport kutatási területei a háziállatok egészséges és kóros anyagcseréjével, valamint annak endokrin szabályozásával kapcsolatos vizsgálatok széles körét felölelik. Érdeklődésünk középpontjában különböző takarmány-összetevők és takarmánykiegészítők különféle szövetekre kifejtett epigenetikus és metabolikus hatásainak tanulmányozása áll, különös tekintettel a hiszton-acetilációra, valamint az inzulin és glükagon jelpálya egyes tagjaira. Kiemelten foglalkozunk a hepatikus és intesztinális méregtelenítő folyamatokban vezető szerepű citokróm P450 enzimek működésével és befolyásolhatóságával; összehasonlíó vizsgálatokat végzünk különböző tenyésztett és vadon élő állatfajokban.

Kutatócsoport vezető: Dr. Neogrády Zsuzsanna, CSc
résztvevők: Dr. Mátis Gábor, PhD; Kulcsárné Dr. Petrilla Janka; Dr. Orbán Kata

In vitro Hepatológiai Kutatócsoport
A munkacsoport fő feladata különböző állatfajokból (csirke, sertés, patkány) származó, máj eredetű primer sejtmodellek létrehozása és fejlesztése. A kizárólag hepatocitákból álló mono-kultúrák mellett nem-parenchimális sejteket (pl. Kupffer-sejteket) is tartalmazó ko-kultúrák, valamint más munkacsoportokkal együttműködve enterohepatikus ko-kultúrák kialakítását is végezzük. A sejttenyészeteken zajló in vitro kísérleteink elsősorban a gyulladásos folyamatok, valamint a hő-stressz és a mikotoxinok sejtszintű hatásainak tanulmányozására irányulnak, különös tekintettel a gyulladásos mediátorok termelődésének és az oxidatív stressz kialakulásának molekuláris vizsgálatára.

Kutatócsoport vezető: Dr. Neogrády Zsuzsanna, CSc
résztvevők: Dr. Mátis Gábor, PhD; Dr. Kissné Dr. Hatala Patrícia; Dr. Mackei Máté