Biológiai mérési módszerek (biológus MSc)

A Biológiai mérési módszerek c. tárgyat a biológus MSc képzés 2. félévében oktatjuk. A tantárgy célja a legfontosabb biológiai, biokémiai és molekuláris biológiai vizsgálati módszerek (spektrofotometria, lángfotometria, titrimetria, enzimkinetikai vizsgálatok, kromatográfia, elektroforézis, gélszűrés, dialízis stb.) bemutatása, valamint gyakorlati alkalmazása. A tárgy óráit tömbösítve, nagyrészt laboratóriumi gyakorlatok, valamint az adott téma elméleti hátterét előzőleg áttekintő plenáris tantermi gyakorlatok formájában tartjuk. Az egyes vizsgálati módszereket különböző, biokémiai szempontból fontos témakörökhöz, egyes molekulacsoportok (pl. aminosavak, fehérjék, enzimek) vizsgálatához kapcsolva tárgyaljuk. Az órák döntő részét kitevő laboratóriumi gyakorlatok jó lehetőséget biztosítanak a hallgatóknak a manuális készségek fejlesztésére, valamint a vizsgálati módszerek egyéni gyakorlására.

Fogadóóra, konzultáció: Dr. Mátis Gábor, kedd, 16:00-18:00

A biológiai mérési módszerek tárgy Tanszékünk által tartott gyakorlatainak oktatási programja a 2018/2019. tanév I. félévében:

Péntek, Biokémiai gyakorló

Dátum Téma Gyakorlatvezető
Szeptember 28. A vérplazma vizsgálata Dr. Orbán Kata
Október 12. A fehérjék vizsgálata Dr. Mackei Máté
November 14.; 16:15 – 18:30 Az enzimek vizsgálata Dr. Orbán Kata
November 30.; 9:15 – 11:30 Az emésztőenzimek vizsgálata Dr. Mackei Máté
December 7.; 10:15 – 12:30 A nukleinsavak vizsgálata Dr. Orbán Kata


Számonkérések:

A félév értékelésének módja: gyakorlati jegy, amely a laboratóriumi gyakorlatokon írt dolgozatok és a gyakorlat végén tartott rövid szóbeli számonkérésekre kapott pontok (gyakorlatonként max. 5 pont) alapján kerül meghatározásra.

A félév elfogadásának feltétele a laboratóriumi gyakorlatokon elérhető összpontszám (25 pont) 60%-ának megszerzése (15 pont).

A jegyek az alábbiaknak megfelelően alakulnak:

15 – 16 pont = 2

17 – 19 pont = 3

20 – 22 pont = 4

23 – 25 pont = 5